DX

SME Digital Circle

Ringkasan

Memberi khidmat nasihat dan perundingan secara berstruktur kepada PKS yang ingin memulakan perjalanan digital dan meningkatkan penggunaan digital mereka. Ekosistem ini terdiri daripada Penasihat Digital (DA) yang memberi akses dan sumber yang diperlukan oleh PKS: khidmat nasihat, perundingan, penyelesaian digital dan rangkaian.

Objektif

 • Mendapatkan khidmat nasihat, rundingan dan sumber secara berstruktur mengenai pendigitalan
 • Menghubungkan peserta dengan rangkaian pakar untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pendigitalan

PESERTA SASARAN

PKS di Malaysia yang berada dalam industri perkhidmatan

JANGKAMASA PROGRAM

19 Oktober – 27 November 2020

RAKAN STRATEGIK

Apa yang akan dicapai

Para peserta harus mencapai sekurang-kurangnya mencapai salah satu hasil berikut atau apa-apa hasil yang difikirkan sesuai oleh DA:

Kenaikan jualan

Penjimatan kos perniagaan.

Pengurangan jam bekerja

Kandungan Program

01
Menyatakan minat terhadap program
(2 minggu sebelum sesi bermula)

 • Borang pendaftaran, profil syarikat, menyatakan masalah yang dialami oleh bisnes

02
Sesi 1 Pengenalan dan Rundingan:
Peserta dan DA

 • Kajian mengenai permasalahan dalam bisnes
 • Mengenalpasti peluang / isu-isu digital berdasarkan Perjalanan 100 GoDigital MDEC

03
Sesi Rundingan 2: Trend digital yang memberi impak kepada industri

 • Memahami bagaimana para pelanggan membuat pembelian
 • Membina pelan Tindakan digital utama berdasarkan Perjalanan 100 GoDigital MDEC

 

04
Sesi Rundingan 3: Menambahbaik produktiviti dan keberkesanan menerusi penggunaan digital

 • Menilai peluang untuk penggunaan digital dan manfaatnya kepada pelanggan
 • Memperhalusi pelan tindakan digital

 

05
Kesimpulan dan Perkongsian Pengalaman
(sebulan selepas kitaran)

 • Refleksi akhir mengenai perjalanan digital
 • Peluang rangkaian dan kolaborasi
 • Perkongsian Pengalaman mengenai ‘DX Virtual’ dan ‘DX Offerings’

 

KELAYAKAN

 • Syarikat ditubuhkan di bawah Akta Syarikat, 2016
 • Sektor Bukan ICT
 • Mengenalpasti masalah dalam bisnes yang memerlukan bantuan digital
 • Berhasrat untuk memulakan/ menambahbaik perjalanan digital
 • Sedia untuk memberi komitmen dan bekerjasama dengan DA untuk transformasi bisnes

PENDAFTARAN

 • Setelah mengemukakan minat, para peserta harus berkongsi maklumat berikut:
  Mengenalpasti masalah dalam bisnes: Menyatakan secara jelas mengenai masalah dalam bisnes yang memerlukan bantuan digital
  Apa yang akan dicapai: Perkaitan di antara masalah dalam bisnes untuk mencapai sesuatu hasil
  Pemilik: Mengkhususkan wakil syarikat (PIC) untuk terlibat secara langsung dalam kitaran

DOKUMEN DIPERLUKAN

 • Tiada dokumen diperlukan

SEDIA UNTUK BERMULA?

Daftarkan minat anda sekarang dan mulakan perjalanan pendigitalan anda.

Hubungi Kami

Business Digital Adoption Division
Pertanyaan
Tel: 03 8315 3000

Untuk maklumat dan pertanyaan lanjut, sila email Jezamin Abdul Razak di [email protected]

SME Digital Circle

Adakah anda telah menggunakan salah satu solusi digital berikut untuk perniagaan anda? (Pilih semua yang berkenaan) *
Pemasaran digitalKerja jarak jauh / pemantauan dan pengesananproduktivitieCommercee-POSHR Payroll SystemProcurementSistem ERP / Perakaunan digital

Syarikat / Perniagaan Saya

Akaun DX Saya

Pendaftaran Pengguna

Kata laluan mesti mengandungi huruf besar, nombor, simbol, dan melebihi 8 aksara.

Log Masuk Pengguna

Log Masuk Pengguna

KELEBIHAN SEBAGAI AHLI DX

Anda akan mendapat akses kepada Program, Insentif dan Teknologi Digital yang khusus untuk keperluan anda dengan mengisi borang profil syarikat / perniagaan anda seperti contoh di bawah. Pendaftaran adalah PERCUMA.

Sebelumnya
Seterusnya