DX

Produktiviti Menerusi Pendigitalan

Ringkasan

Kebanyakan syarikat sedar akan kelebihan pendigitalan boleh meningkatkan produktiviti dan daya saing perniagaan. Selain daripada membina laman sesawang dan menguruskan akaun media sosial, masih ramai yang kurang berpengetahuan dalam menjalani transformasi digital yang lebih menyeluruh. Kesalahan yang paling kerap dilakukan; syarikat tidak memberi keutamaan kepada bidang yang relevan sehingga menyebabkan syarikat membazir sumber namun tidak mendapat hasil yang sewajarnya. Dengan hasrat membantu syarikat membina
kerangka kerja digital mereka, M&E Productivity Nexus (MEPN) memperkenalkan inisiatif PRODUCTIVITY1010 yang memfokuskan kepada produktiviti menerusi pendigitalan.

Objektif

Untuk menyediakan pemeriksaan kendiri kesiapsiagaan syarikat untuk pendigitalan menggunakan ‘Digitisation Self-Diagnostic Tool’

Untuk mengutamakan bidang fokus dan mewujudkan rangka tindakan pendigitalan syarikat secara individu melalui ‘Prioritization Matrix Tool’

APA YANG INGIN DICAPAI

  • Membantu lebih daripada 1000 syarikat dalam sektor pembuatan untuk memulakan perjalanan pendigitalan dan menambahbaik produktiviti mereka agar terus kekal berdaya saing.
  • Melahirkan lebih daripada 20 pakar industri bagi perpindahan pengetahuan dan teknologi kepada industri.

PESERTA SASARAN

Syarikat (tidak mengira saiz) dalam sektor pembuatan yang didaftarkan di Malaysia

JANGKAMASA PROGRAM

Min 6 Jam

AGENSI TERLIBAT

KANDUNGAN PROGRAM

Provides businesses with self-diagnostic and prioritisation matrix tools. The prioritisation matrix focuses on reality check, return of investment calculation, review of KPIs and reference of best global practices

With the self-diagnostic tool, businesses can self-check their readiness for digitisation.

Once the assessment is completed, the companies would undergo 6 hours of business virtual mentoring by qualified industry mentor appointed by MPC.

KELAYAKAN

Semua syarikat dalam sektor pembuatan tanpa mengira saiz perniagaan

 

PENDAFTARAN

Pendaftaran dalam talian setelah melengkapkan penilaian kendiri pendigitalan (Digitisation Self-Check)

 

DOKUMEN DIPERLUKAN

Dokumen akan diminta oleh Mentor ketika Sesi Bimbingan

 

SEDIA UNTUK BERMULA?

Daftarkan minat anda sekarang dan mulakan perjalanan pendigitalan anda.

Hubungi Kami

Business Digital Adoption Division
Pertanyaan

Untuk maklumat dan pertanyaan lanjut, sila email Jezamin Abdul Razak di [email protected]

Syarikat / Perniagaan Saya

Akaun DX Saya

Pendaftaran Pengguna

Kata laluan mesti mengandungi huruf besar, nombor, simbol, dan melebihi 8 aksara.

Log Masuk Pengguna

Log Masuk Pengguna

KELEBIHAN SEBAGAI AHLI DX

Anda akan mendapat akses kepada Program, Insentif dan Teknologi Digital yang khusus untuk keperluan anda dengan mengisi borang profil syarikat / perniagaan anda seperti contoh di bawah. Pendaftaran adalah PERCUMA.

Sebelumnya
Seterusnya