DX

Geran Automasi Pintar (SAG)

PENDIGITALAN PKS UNTUK INDUSTRI PERKHIDMATAN

Geran Automasi Pintar (Smart Automation Grant - SAG) merupakan geran padanan untuk syarikat disektor perkhidmatan mengaplikasi proses automasi dalam operasi perniagaan, dan bergerak ke arah pendigitalan penuh.

PKS dan syarikat pertengahan dalam sektor perkhidmatan kini dapat memulai perjalanan penggunaan digital mereka dan meningkatkan kemampuan digital mereka untuk terus berusaha maju dalam norma baru ini.

Setiap permohonan yang berjaya akan menerima hingga 50% dari jumlah kos projek, tertakluk kepada had maksimum hingga RM200,000 atau mana-mana yang lebih rendah, melalui pemberian geran padanan ini.

Ini adalah geran padanan khusus untuk syarikat perkhidmatan yang akan membantu mereka mengautomasikan proses perniagaan mereka dan bergerak menuju digitalisasi.

Geran ini akan digunakan adalah untuk tujuan memulai pengembangan dan pelaksanaan projek yang mendorong penerapan teknologi untuk mengautomasikan operasi perniagaan.

TEMPOH PROJEK

 • Tempoh keseluruhan adalah 4 bulan.
  • Pelaksanaan projek untuk pendigitalan operasi perniagaan hanya akan berjalan selama 1 bulan.
 • Pasca Pemantauan untuk mencapai hasil dari projek akan dijalankan selama 3 bulan.

Mohon Geran Automasi Pintar untuk menikmati:

Peningkatan hasil perniagaan.

Penjimatan kos perniagaan.

Pengurangan kitaran masa pemprosesan.

Pengurangan tenaga kerja.

Sumber pertumbuhan baru perniagaan.

 • Pemohon dikehendaki memenuhi kriteria berikut setiap masa permohonan; dan jika diluluskan sepanjang masa dalam Tempoh Ketersediaan Projek:

  1.Syarikat

  • Diperbadankan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 atau Akta Syarikat 2016;
  • Modal terbitan dan berbayar sekurang-kurangnya RM50,000;
  • Minimum 51% ekuiti yang dipegang oleh rakyat Malaysia; dan

  2. Aktiviti perniagaan berdaftar yang terdiri daripada aktiviti tradisional atau bukan teknologi dari sektor perkhidmatan;

  3. Tidak menjadi subjek perintah pembubaran / penggulungan / muflis;

  4.Tidak menimbulkan masalah dan / atau tidak aktif;

  5. Telah menandatangani kontrak bertulis atau perjanjian dengan rakan teknologi untuk pengembangan dan pelaksanaan projek; dan

  6. Sekiranya sebelum ini telah menerima sebarang geran MDEC / kerajaan, pemohon mesti menunjukkan penyelesaian dan kejayaan projek yang dibiayai.

 • Pemohon dikehendaki memenuhi kriteria berikut setiap masa permohonan; dan jika diluluskan sepanjang masa dalam Tempoh Ketersediaan Projek:

  1. Syarikat / Hak Milik Tunggal / Perkongsian:

  • Berdaftar di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 atau undang-undang atau peraturan Malaysia yang berkaitan;
  • Minimum 51% dimiliki oleh rakyat Malaysia; dan
  • Menyediakan perkhidmatan profesional yang merangkumi tetapi tidak terhad kepada Undang-Undang, Perakaunan, Ukur, Kejuruteraan, Senibina, Konsultasi, Pengurusan, Pekerjaan dan Keselamatan (Agensi Swasta);

  ATAU

  2. Perkongsian Liabiliti Terhad

  • Berdaftar di bawah Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012 atau undang-undang atau peraturan Malaysia yang berkaitan;
  • Minimum 51% dimiliki oleh rakyat Malaysia; dan
  • Menyediakan perkhidmatan profesional yang merangkumi tetapi tidak terhad kepada Undang-Undang, Perakaunan, Ukur, Kejuruteraan, Senibina, Konsultasi, Pengurusan, Pekerjaan dan Keselamatan (Agensi Swasta);

  3. aktiviti perniagaan berdaftar yang terdiri daripada aktiviti tradisional atau bukan teknologi dari sektor perkhidmatan;

  4. Tidak menjadi subjek perintah pembubaran / penggulungan / muflis;

  5.Tidak menimbulkan masalah dan / atau tidak aktif;

  6. Telah menandatangani kontrak bertulis atau perjanjian dengan rakan teknologi untuk pengembangan dan pelaksanaan projek; dan

  7. Sekiranya sebelum ini telah menerima apa-apa geran MDEC / kerajaan, pemohon mesti menunjukkan penyelesaian dan kejayaan projek yang dibiayai.

MOHON SEKARANG:

Perbelanjaan yang layak dipohon adalah kos projek yang telah diluluskan dan sangat penting untuk kejayaan projek.

PERBELANJAAN MERANGKUMI

 • Kos perkakasan atau peralatan IT
 • Kos Perisian yang berkaitan
 • Fi perlesenan
 • Rekaan semula proses
 • Kos-kos ujian dan persijilan yang berkait dengan pembangunan projek
 • Kos-kos latihan yang berkait dengan pembangunan projek

CONTOH PERBELANJAAN YANG TIDAK BOLEH DIPOHON

 • Penggajian
 • Kerja penyumberan luar negara
 • Kalibrasi (dikategorikan sebagai sebahagian daripada penyelenggaraan)
 • Semua bentuk pencukaian
 • Perbelanjaan dalam mendapatkan pensijilan dan akreditasi
 • Penyelenggaraan kilang / peralatan
 • Komputer dan periferal untuk tujuan umum
 • Telefon bimbit
 • Tablet, komputer riba dan komputer peribadi
 • Kamera
 • Perabot atau bahan-bahan hiasan pejabat
 • Perbelanjaan perjalanan
 • Latihan dan pementoran
 • Utiliti
 • Sewaan pejabat
 • Fi pengauditan
 • Fi kesetiausahaan

SOALAN-SOALAN LAZIM

Jumlah geran padanan yang akan diberikan kepada setiap pemohon adalah sehingga lima puluh peratus (50%) daripada jumlah kos projek atau had maksimum sehingga RM200,000, mana-mana yang lebih rendah.

Geran padanan akan dibayar berdasarkan pencapaian hasil projek yang dipersetujui, dan terhad kepada dua pembayaran seperti berikut:
Bayaran Pertama – Kos Pelaksanaan
50% daripada jumlah geran yang diluluskan untuk penyerahan Pencapaian Pertama Projek (1)
Bayaran ke-2 / Pembayaran Akhir – Baki Kos
50% daripada jumlah geran yang diluluskan untuk penyerahan Pencapaian Kedua Projek (2) / Penyampaian akhir.

Jangka waktu pelaksanaan projek adalah sehingga satu bulan dan pasca pemantauan untuk mencapai hasil projek sehingga tiga bulan. Tempoh keseluruhan adalah 4 bulan.

Penerima SAG boleh memohon kepada MDEC untuk lanjutan tarikh dengan menghantar permohonan bertulis kepada MDEC tidak kurang dari satu (1) bulan atau tempoh lain seperti yang dipersetujui oleh MDEC, sebelum berakhirnya tarikh tersebut.

Permohonan tersebut perlu dihantar bersama justifikasi dan dokumen sokongan. Pihak MDEC tidak terikat untuk memberikan lanjutan, jika diberikan, lanjutan bersyarat bahawasanya pelanjutan tidak boleh melebihi jangka masa maksimum seperti berikut:

 • Tarikh Permulaan Projek – sehingga 1 bulan
 • Tarikh Penyempurnaan Projek – sehingga sepertiga (1/3) dari Tempoh Projek yang asal (tertakluk kepada cadangan Penilai Projek, jika berkenaan).

Geran Automasi Pintar boleh dipohon menerusi:

 • Program digitalisasi khusus di bawah Bahagian Digital Digital Adoption MDEC; atau
 • Permohonan Terus Secara Atas Talian

Program-program pendigitalan spesifik di bawah anjuran Bahagian "Business Digital Adoption" MDEC

 • MDEC akan penganjurkan program pendigitalan khusus bersama rakan-rakan kongsi transformasi digital.
 • Di bawah program-program ini, PKS akan menerima panduan untuk mengembangkan pendekatan terstruktur untuk operasi mereka dan dapat juga mengenali kemungkinan titik dan peluang sakit di ruang digital.
 • Ini akan meningkatkan kadar kejayaan PKS untuk mendigitalkan perniagaan mereka kerana mereka akan dilengkapi dengan pengetahuan dalam bidang transformasi digital tertentu setelah menjalani program.
 • PKS akan melalui pendekatan pegangan tangan di mana mereka akan dipadankan dengan penyedia penyelesaian teknologi terpilih untuk menguji penyelesaian yang relevan dan menerima panduan untuk menilai keberkesanan penyelesaian digital.
 • Selanjutnya, PKS akan berbagi rencana mereka untuk mulai mengembangkan atau menggunakan teknologi baru untuk mendigitalkan operasi bisnis mereka dengan penyedia penyelesaian teknologi yang dipilih
 • Sesi taklimat geran akan dilakukan untuk PKS bagi memulakan proses permohonan geran.
 • Setelah menghadiri taklimat SAG, semua permohonan perlu dihantar dalam talian selewat-lewatnya pada tarikh akhir yang berkenaan.
 • Penyerahan hendaklah terdiri daripada borang permohonan yang lengkap, dek lapangan dan cadangan penyelesaian digital berserta dokumen syarikat lain yang relevan seperti yang diminta.
 • Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai permohonan tersebut, sila hubungi Pusat Perhubungan Pelanggan MDEC kami di 1-800-88-8338 atau [email protected]

Permohonan Terus Secara Atas Talian

 • PKS yang berminat boleh mendaftarkan minat mereka di mdec.my/sag.
 • PKS akan diberitahu mengenai tarikh taklimat oleh MDEC.
 • MDEC akan mengadakan sesi taklimat geran dan pemohon boleh memulakan proses permohonan geran.
 • Setelah menghadiri taklimat SAG, semua permohonan perlu dihantar dalam talian selewat-lewatnya pada tarikh akhir yang berkenaan.
 • Penyerahan hendaklah terdiri daripada borang permohonan yang lengkap, dek lapangan dan cadangan penyelesaian digital berserta dokumen syarikat lain yang relevan seperti yang diminta.
 • Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai permohonan tersebut, sila hubungi Pusat Perhubungan Pelanggan MDEC kami di 1-800-88-8338 atau [email protected]

Semua pemohon perlu mengemukakan cadangan bagaimana proses mengautomasi perniagaan bagi menyelesaikan masalah perniagaan mereka.

Kelulusan geran adalah berdasarkan keputusan yang dibuat semasa sesi pembentangan.

Tidak boleh, kerana kriteria kelayakan SAG adalah syarikat mesti didaftarkan di bawah undang-undang Malaysia.

Syarikat dengan pemegang saham yang sama dibenarkan untuk memohon SAG sekali sahaja.

MDEC adalah Pengurus Program bagi Geran Automasi Pintar.

CLIC akan mengakui penerimaan penyerahan lengkap dari segi borang permohonan dan dokumen sokongan.

MDEC mengesahkan permohonan berdasarkan kriteria kelayakan dan akan memberitahu pemohon melalui e-mel untuk mengambil bahagian dalam sesi pitching.

HUBUNGI KAMI

Business Digital Adoption Division

Pertanyaan

Emel: [email protected]
Telefon: 03 8315 3000

SEDIA UNTUK BERMULA?

Daftarkan minat anda sekarang dan mulakan perjalanan pendigitalan anda.

ms_MYBahasa Melayu
en_USEnglish ms_MYBahasa Melayu

KELEBIHAN SEBAGAI AHLI DX

Anda akan mendapat akses kepada Program, Insentif dan Teknologi Digital yang khusus untuk keperluan anda dengan mengisi borang profil syarikat / perniagaan anda seperti contoh di bawah. Pendaftaran adalah PERCUMA.

Sebelumnya
Seterusnya

Syarikat / Perniagaan Saya

Akaun DX Saya

Pendaftaran Pengguna

Kata laluan mesti mengandungi huruf besar, nombor, simbol, dan melebihi 8 aksara.

Log Masuk Pengguna

Log Masuk Pengguna